Skriftlig forespørgsel E-011280/10 Francisco Sosa Wagner (NI) til Kommissionen. Publicering af undersøgelserne om sameksistens mellem genmodificerede og ikkegenmodificerede landbrugssorter i EU