Skriftlig forespørgsel E-5179/09 af Willy Meyer (GUE/NGL) til Kommissionen. Den unge vestsaharanske kvinde, Sultana Khaya, som blev udsat for chikane og tortur