Skriftlig forespørgsel E-3522/07 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Vedvarende hydrogenbaserede energisystemer til landdistrikter i Skotland