Civilretten i Hillerødin 4.7.1997 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö asiassa Dansk Metalarbejderforbund, John Laugen ym. puolesta, vastaan Lønmodtagernes Garantifond (Asia C-250/97)