Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1032 af 15. juli 2020 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis DSM 28343 som fodertilsætningsstof til kalve til opdræt og slagtesvin (indehaver af godkendelsen er Lactosan GmbH & Co. KG) (EØS-relevant tekst)