De Venhorst TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 30 november 1995. # H. J. A. M. van Iersel (konkursförvaltare i konkursen avseende Pluimvee- en wildverwerkende industrie De Venhorst BV) mot Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. # Begäran om förhandsavgörande: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nederländerna. # Hygienundersökningar och kontroller - Förutsättningar under vilka ett företag är skyldigt att betala avgifter i samband med styckning. # Mål C-86/94.