Skriftlig forespørgsel P-5494/08 af Pedro Guerreiro (GUE/NGL) til Kommissionen. Ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskevarer fra regionerne i den yderste periferi