Sag T-194/08: Rettens kendelse af 16. december 2009 — Cattin mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — EUF — liste over eksportører, der er berettigede til betaling af deres fordringer mod Den Centralafrikanske Republik — manglende registrering — forældelse — afvisning)