Skriftlig forespørgsel E-4359/09 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Transmissionstariffer