Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 — Italiens ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem Alghero — Bologna, Alghero — Torino, Cagliari — Bologna, Cagliari — Torino, Cagliari — Firenze, Cagliari — Verona, Cagliari — Napoli, Cagliari — Palermo, Olbia — Bologna og Olbia — Verona