95/129/EF: Rådets afgørelse af 27. marts 1995 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka om partnerskab og udvikling