Решениe на Съвета от 27 март 1995 година за сключване на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Демократична социалистическа република Шри Ланка за партньорство и развитие$