Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om indskudsgarantiordninger (2007/2199(INI))