Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve