Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 2