Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 2