Mål T-734/19: Tribunalens beslut av den 20 januari 2021 – Junqueras i Vies mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring – Institutionell rätt – Ledamot av parlamentet – Immunitet och privilegier – Begäran att skyndsamt ta ett initiativ för att bekräfta en parlamentsledamots immunitet – Akt mot vilken talan inte kan väckas – Avvisning)