Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1337/2007 af 15. november 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter for visse fiskevarer med oprindelse i Norge ( EUT L 298 af 16.11.2007 )