Skriftlig forespørgsel P-3515/07 af Horst Schnellhardt (PPE-DE) til Kommissionen. Undersøgelse vedrørende direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser