Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/420 της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2021 για το διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1097 της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του πλούσιου σε λουτεΐνη εκχυλίσματος και του εκχυλίσματος λουτεΐνης/ζεαξανθίνης από Tagetes erecta ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για πουλερικά (εκτός από γαλοπούλες) προς πάχυνση και ωοπαραγωγή και για μικρά είδη πουλερικών προς πάχυνση και ωοπαραγωγή (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)