Дело C-619/19: Решение на Съда (първи състав) от 20 януари 2021 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgerich — Германия) — Land Baden-Württemberg/D.R. (Преюдициално запитване — Околна среда — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Обществен достъп до информация за околната среда — Проект за изграждане на инфраструктура „Щутгарт 21“ — Отказ на искане за предоставяне на информация за околната среда — Член 4, параграф 1 — Основания за отказ — Понятие „вътрешно съобщение“ — Обхват — Ограничение във времето на защитата на такива съобщения)