Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 13 juli 1995. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België. # Niet-nakoming - Richtlijn 91/339/EEG - Niet-omzetting. # Zaak C-236/94. Commissie/België TITJUR