/* */

Indkaldelse af forslag under arbejdsprogrammerne for særprogrammerne Samarbejde og Kapacitet under EF's syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration