Kendelse afsagt af Præsidenten for Retten i Første Instans den 22. november 2007.