Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (Parma) — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2007