Nariadenie Komisie (ES) č. 1403/2007 z  28. novembra 2007 , ktorým sa obnovuje výlov pagela bledého v zónach VI, VII a VIII Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) (vody ES a vody nespadajúce pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska