Komisijas Regula (EK) Nr. 1403/2007 ( 2007. gada 28. novembris ), ar ko atļauj kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, atsākt sarkano zobaiņu zveju ICES VI, VII un VIII zonā (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)