2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1403/2007, atnaujinantis raudonpelekių pagelų žvejybą su Ispanijos vėliava plaukiojančiais laivais ICES VI, VII ir VIII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)