Kommissionens forordning (EF) nr. 1403/2007 af 28. november 2007 om genoptagelse af fiskeriet efter rødbåndet havrude i ICES-underområde VI, VII og VIII (EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion) fra fartøjer, der fører spansk flag