Mål C-576/11: Talan väckt den 18 november 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg