Skriftlig forespørgsel P-3548/09 af Claude Moraes (PSE) til Kommissionen. Importtold på kassava