Kirjallinen kysymys E-000698/11 Sonia Alfano (ALDE), Peter Skinner (S&D), Carl Schlyter (Verts/ALE), Eva-Britt  Svensson (GUE/NGL), Charles Tannock (ECR) ja Sirpa Pietikäinen (PPE) komissiolle. Karhutilat, Kiinan eläimiin liittyvä lainsäädäntö ja EU:n osallistuminen