Skriftlig forespørgsel E-0115/07 af Frank Vanhecke (ITS) til Kommissionen. Anvendelse af det ikke-definerede kriterium islamofobi i rapporten fra Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad om Muslimer i EU — diskriminering og islamofobi