Sag C-39/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 16. juli 2015 — i sagen anlagt af Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — statsstøtte — artikel 107, stk. 1, TEUF — offentlige myndigheders afhændelse af landbrugsgrunde — national bestemmelse, der tillader de kompetente myndigheder at modsætte sig afhændelse af en landbrugsgrund, når den tilbudte pris står i »åbenbart misforhold« til markedsværdien — fordel, som indrømmes visse virksomheder eller produktioner — kriteriet om den private investor — fastsættelse af »markedsværdien«)