/* */

Skriftlig forespørgsel E-0488/07 af Cristiana Muscardini (UEN) til Kommissionen. Strømafbrydelse