Sag C-530/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 12. november 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Ungarn