Skriftlig forespørgsel P-4253/09 af Theodoros Skylakakis (PPE) til Kommissionen. Prioritering af forebyggelse og bekæmpelse af skovbrande i Sydeuropa som led i den europæiske handlingsramme for klimaændring