Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de Tsjechische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland worden gemachtigd maatregelen toe te passen die afwijken van artikel 5 van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde