Javaslat: a Tanács határozata a Cseh Köztársaságnak és a Németországi Szövetségi Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv 5. cikkétől eltérő intézkedések alkalmazására történő felhatalmazásáról