Skriftlig forespørgsel E-6340/07 af Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) til Kommissionen. Biobrændstoffer