Skriftlig forespørgsel E-7042/08 af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen. Foranstaltninger, der hindrer, at børn fra den sydøstlige del af Belarus, der har været ramt af radioaktivt nedfald, midlertidigt kan opholde sig hos værtsfamilier i EU-medlemsstater