Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))