Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (Konsolideret udgave)#Tredje del - Fællesskabets politikker#AFSNIT III - Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital#Kapitel 3 - Tjenesteydelser#Artikel 54