EFTA-Domstolens kendelse 24. april 2007 (Sag E-9/04)