Kommissionens afgørelse af 3. marts 2004 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø (EØS-relevant tekst) (2004/210/EF)