TITJUR LAF mod Kommissionen Domstolens dom (Femte Afdeling) af 22. september 1988. # Società Laminazione a Freddo pA (LAF) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Beslutning nr. 3715/83/EKSF - anvendelse af en mindsteprisordning for visse jern- og stålprodukter på forretninger, der ikke er af samme art. # Sag 69/87.