Komission asetus (EY) N:o 1977/97, annettu 10 päivänä lokakuuta 1997, tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 1996/1997