Kommissionens forordning (EF) nr. 2622/1999 af 10. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 388/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de oversøiske franske departementer (OD) vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene