Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Fællesskabet skal indtage til det blandede udvalgs afgørelse om autentifikation af den bulgarske og rumænske udgave af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer