Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2007 af 9. marts 2007 om fravigelse af forordning (EF) nr. 800/1999 for så vidt angår bevis for afslutning af toldformaliteterne i forbindelse med import af mælk og mejeriprodukter til tredjelande